Maisto produktų kainos 2020 m. liepos 12 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Mėsos produktai » Žaliavų supirkimo kainos » Kiaulių supirkimo kainos
Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2019 m. liepos–rugsėjo mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)


●–konfidencialūs duomenys
* lyginant 2019 m. rugsėjo mėn. su 2019 m. rugpjūčio  mėn.
** lyginant 2019 m. rugsėjo mėn. su 2018 m. rugsėjo mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

« atgal