Maisto produktų kainos 2020 m. birželio 5 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., EUR/t


« atgal