Maisto produktų kainos 2019 m. spalio 16 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2017 m. birželio–rugpjūčio mėn., EUR/t


« atgal