Maisto produktų kainos 2019 m. spalio 20 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2017 m. sausio–kovo mėn., EUR/t

 

« atgal