Maisto produktų kainos 2020 m. birželio 6 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2016 m. gegužės–liepos mėn., EUR/t

 

« atgal