Maisto produktų kainos 2021 m. kovo 6 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto Lietuvoje iš pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2020 m. spalio–gruodžio mėn., EUR/t« atgal