Maisto produktų kainos 2020 m. lapkričio 25 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2020 m. balandžio–birželio mėn., EUR/t« atgal