Maisto produktų kainos 2020 m. lapkričio 28 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2020 m. sausio–kovo mėn., EUR/t« atgal