Maisto produktų kainos 2020 m. lapkričio 28 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2019 m. sausio–kovo mėn., EUR/t« atgal