Maisto produktų kainos 2021 m. birželio 14 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2018 m. gruodžio–2019 m. vasario mėn., EUR/t« atgal