Maisto produktų kainos 2020 m. spalio 21 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2018 m. rugpjūčio–spalio mėn., EUR/t« atgal