Maisto produktų kainos 2019 m. rugsėjo 20 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Žaliavų supirkimo kainos
Žalio pieno, supirkto tiesiogiai iš Lietuvos pieno gamintojų, supirkimo kainos* 2018 m. birželio–rugpjūčio mėn., EUR/t

 

« atgal