Maisto produktų kainos 2020 m. spalio 21 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Didmeninės (gamintojo) kainos
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių kainos* 2015 m. 17 - 20 sav. EUR/kg* vidutinės svertinės, gamintojų (apima kainas vidaus ir kitų šalių rinkose), be PVM.
Oficialus euro kursas - 1 euras už 3,4528 lito, galiojantis nuo 2002 m. vasario 2 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Žin., 2002, Nr.12-417) ir Lietuvos banko valdybos (Žin., 2002, Nr.12-453) nutarimais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė P. Račinskas, tel. (8 37)  39 72 80


« atgal