Maisto produktų kainos 2020 m. spalio 25 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Pieno produktai » Didmeninės (gamintojo) kainos
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimo vidaus rinkoje kainos* 2014 m. rugsėjo - lapkričio mėn. Lt/mat. vnt.* vidutinės svertinės, gamintojų, be PVM.
Oficialus lito kursas - 3,4528 lito už 1 eurą, galiojantis nuo 2002 m. vasario 2 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Žin., 2002, Nr.12-417) ir Lietuvos banko valdybos (Žin., 2002, Nr.12-453) nutarimais.
Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė P. Račinskas, tel. (8 37)  39 72 80


« atgal