Maisto produktų kainos 2020 m. vasario 19 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Mėsos produktai » Didmeninės (gamintojo) kainos
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* Lietuvos rinkoje 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., EUR/t

 
    * gamintojų kainos apskaičiuotos svertiniu būdu, be PVM
  ** lyginant  2018 m. vasario mėn. su 2018 m. sausio mėn.
 *** lyginant  2018 m. vasario mėn. su 2017 m. vasario mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R.Kaušikienė, tel. (8 37) 39 73 88

    

 

 « atgal