Maisto produktų kainos 2020 m. birželio 3 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Mėsos produktai » Didmeninės (gamintojo) kainos
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* Lietuvos rinkoje 2019 m. sausio–gegužės mėn. ir 2018 m. gegužės mėn., EUR/t* gamintojų kainos apskaičiuotos svertiniu būdu, be PVM
** lyginant 2019 m. gegužės mėn. su 2019 m. balandžio mėn.
*** lyginant 2019 m. gegužės mėn. su 2018 m. gegužės mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

« atgal