Maisto produktų kainos 2020 m. rugpjūčio 14 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Mėsos produktai » Didmeninės (gamintojo) kainos
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* Lietuvos rinkoje 2018 m. sausio–rugsėjo mėn., EUR/t* gamintojų kainos apskaičiuotos svertiniu būdu, be PVM
** lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2018 m. rugpjūčio mėn.
*** lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2017 m. rugsėjo mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

« atgal