Maisto produktų kainos 2020 m. rugpjūčio 14 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Mėsos produktai » Didmeninės (gamintojo) kainos
Kai kurių Lietuvos įmonėse pagamintų mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* Lietuvos rinkoje 2018 m. sausio–liepos mėn., EUR/t

 

* gamintojų kainos apskaičiuotos svertiniu būdu, be PVM
** lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2018 m. birželio mėn.
*** lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2017 m. liepos mėn.
**** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 73 88


« atgal