Maisto produktų kainos 2020 m. rugsėjo 25 d.
   
Operatyvioji statistinė informacija » Ūkinių gyvūnų ir javų kainos stacionariose turgavietėse
Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2016–2017 m. kovo mėn. pradžioje EUR/mat.vnt.
2017-03-17

    
Pagal ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duomenis parengė A.Ramaškevičienė, tel. (8 37) 39 72 91 ir L. Railienė, tel. (8 37) 39 70 83
Pastabos: Kainos turgavietėse registruojamos iki einamojo mėnesio 14 d. 
Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų). 
 

« atgal